Kurduğumuz Sistemler

Pano-içi AEROSOL Söndürme Sistemleri

Pano-içi AEROSOL Söndürme Sistemleri

Aerosol Söndürme Sistemleri

Aerosol Söndürme Sistemleri katı halde Potasyum Karbonat Bileşiği (K2CO3) içeren aerosol jeneratörlerin kullanıldığı sistemlerdir.

Elektrik Dağıtım Panoları gibi, yangın ihtimalinin ekseriyetle görüldüğü alanlarda, erken önlem alabilmek ve uygulama açısından oldukça efektif bir çözümdür.

Aerosol Söndürücü içerikleri potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.

Aerosol Söndürme Sistemlerinde 3 çeşit aktivasyon yöntemi kullanılır:

  1. "Bta mekanik söndürme sistemi," mahaldeki kritik sıcaklığa göre önceden belirlenen değerde seçilen termal algılayıcı kullanılarak otomatik söndürme imkânı sağlamakladır. Sistemin kurulumu kolaydır.
  2. Yangın Kontrol Cihazı; bir aerosol jeneratör ünitesine bağlanarak, bimetallik bir sensör veya lineer ısı dedektörü vasıtasıyla yangın algılama ve söndürme imkanı sağlar.
  3. Yangın Kontrol Cihazı, lineer ısı dedektörü vasıtasıyla yangını algılar, en fazla 2 adet Firepro ünitesi ile yangın söndürme imkanı sunar. Kuru kontak verebilme imkanı ile bina genelindeki tüm izleme ekipmanlarına (yangın algılama sistemi gibi) sinyal gönderebilir. Bu cihaz 3 Volt kapasiteli batarya ile enerji beslemesini alabilir.

Aerosol söndürme sistemlerinde kullanılan tüm ekipmanlar aşağıda belirtilen onay ve sertifikalara sahiptir.

  • UL listeli, LPCB, BSI, KIWA sertifikaları
  • EN-15276-1:2019, ISO15779 ve NFPA 2010 uyumu
  • SIL (Safety Integrity Level) sertifikası
  • Green Label , SNAP Sertifikaları (Çevreye ve Ozon Tabakasına Karşı Etkileri)
  • EPA tarafından onaylar – İnsan Bulunan Mahallerde Kullanımı