Kurduğumuz Sistemler

Bina otomasyon ve yönetim sistemleri insandan bağımsız olarak, önceden belirlenmiş acil durum senaryolarını çalıştırmak, talep edilen konfor koşullarını ve enerji verimliliğini sağlamak amacı ile tesis edilir. Bu amaçla; iklimlendirme ve havalandırma cihazları, iç ve dış ortam aydınlatmaları, motorlu perde, panjur ve gölgeleme sistemleri; enerji analizörü, kalorimetre ve su sayaçları gibi ölçüm cihazları; trafo, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı ve benzeri cihazlar; otopark egzoz gazı algılama, açılır / kapanır cephe gibi sistemlerin tek bir merkezden izleme, kontrol ve raporlanmasını sağlar. Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb diğer güvenlik sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle kontrolü de mümkündür.

Isıtma-Soğutma-Havalandırma (Mekanik Otomasyon) Sistemleri:

İşletmelerin faaliyet alanına, konfor-kontrol ihtiyaçlarına, elektro-mekanik sistemlerine bağlı olarak, kaynakların en etkili şekilde kullanılması, raporlanması, ısıtma, soğutma, havalandırma, su temin gibi mekanik sistem kontrollerinde insan faktörünü en aza indirerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri:

İşletmelerin iç-dış-mimari aydınlatma sistemlerinin zamana, ortam ışık şiddetine, kullanım yoğunluğuna göre otomatik olarak kontrol edilerek, işletme maliyetlerinde tasarruf ve tam kontrol sağlanması temel amaçtır.

Motorlu Perde, Panjur, Gölgeleme ve Açılır / Kapanır Cephe Sistemleri:

Motorlu perde, panjur, gölgeleme ve açılır / kapanır cephe sistemlerinin dış ortam sıcaklık, nem, rüzgâr, yağmur, ışık seviyesi ve güneşin pozisyonuna göre otomatik olarak kontrol edilerek ortam konfor koşullarına olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır.

Otopark Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri:

Otoparklarda egzost gazı yoğunluğunun takibi, eşik seviye aşımında alarm verilmesi, egzost fanlarının çalıştırılması için kurulan sistemleri kapsamaktadır.

Enerji Üretim ve Ölçüm Sistemleri Entegrasyonu:

Trafo, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, enerji analizörü, su sayacı, kalorimetre gibi cihazlar ile entegre olarak tesisteki enerji üretim ve tüketim değerlerinin anlık olarak izlenmesi, tanımlanan periyodlarda kayıtlarının tutulması ve geriye dönük raporlama yapılması temel amaçtır.

Üst Düzey Entegrasyon:

Bina otomasyon sisteminin (BMS) yangın algılama, kartlı geçiş, CCTV gibi diğer zayıf akım sistemleriyle entegrasyon imkânı sunması nedeniyle de işletme genelinde sağlayacağı maliyet ve verimlilik, katlanarak artmakta, tek merkezden farklı sistemler yönetilip izlenmekte ve sistemler birbiriyle konuşabilmektedir.

Neden bina otomasyon sistemi kullanıyoruz?

 • Kontrol edilen alanlarda konfor şartlarının oluşturulması: Ortam sıcaklığı, nemi, ışık şiddeti, hava kalitesinin ayarlanması
 • Enerji Tasarrufu: Su-hava sıcaklığının, ışık şiddetinin, açma-kapama zamanlarının otomatik ayarlanması, gereksiz ısıtma-soğutma-aydınlatma yapılmaması, enerji sarfiyatı hesaplanması
 • Rutin İşlem Kontrolleri: Günlük, haftalık, saatlik cihaz açma-kapama programlarının oluşturulması, cihazların sıralı çalıştırılmasıyla, eşit yıpranma sağlanması, arızada yedek cihaza geçme
 • Acil Durum Senaryolarının Uygulanması: Acil durumlarda tesiste bulunan elektromekanik sistemler için tanımlı senaryoların insandan bağımsız olarak işletilmesi.
 • Koruyucu Bakım ve Sistem Sürekliliği: Elektromekanik sistemlerin sarf ve yedek parça ömürlerinin takibi, minimum yedek parça stoklarının tutulması, arıza durumunda iş emirlerinin yazılması, sık arızalanan sistemlerin tespiti
 • İnsan Kaynaklı Hataların Ortadan Kaldırılması ve Eleman Maliyetinin Azaltılması: Minimum insan müdahalesi ile hataların, gereksiz enerji sarfiyatının ve işgücünün azaltılması, kaynakların verimli kullanımı

Hangi sistemleri kontrol ediyoruz?

 • Klima Santralleri (AHU)
 • Egzoz ve taze hava fanları
 • Sirkülasyon pompaları
 • Fan ve pompa frekans inverter cihazları
 • Kazanlar ve ısıtma sistemleri
 • Soğutma grupları ve soğutma sistemleri
 • Oda mekanik ekipmanları (Fan Coil, VRV, VAV, split klima…)
 • Su depolama ve temin sistemleri, su arıtma, paket cihazlar
 • İç ve dış aydınlatmalar
 • Perde, panjur, gölgeleme ve cephe sistemleri
 • Elektrik ve ısı enerjisi izleme (Enerji analizörleri, kalorimetre, su sayaçları...)
 • Elektrik sistemleri (Trafo, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı…)

Açık platform yazılım ve donanım kullanarak ürün bağımlılığını kaldırıyoruz

Sistemin olası genişleme ihtiyaçlarını, mevcut ya da daha sonra sisteme eklenebilecek farklı marka otomasyon sistemlerinin, paket cihazların, kurulan bina otomasyon sistemine entegre edilmesi ve aynı bedenin birer organı gibi uyumlu çalışmasını, her otomasyon platformu sağlayamaz. Bacnet, Modbus, LON, M-bus gibi açık platform altyapıları destekleyen bir Bina Otomasyon Sistemi kurulması, işletmelere kurulan otomasyon sistemi üzerinde firma bağımlılığını en aza indirme imkânı sağlar.

Sistem sürekliliğini kullanıcı eğitimi ve teknik destek hizmetlerimizle sağlıyoruz

Kurulan sistemin, firma ya da kişilere bağımlı olmadan hayatiyetinin sürdürülebilmesi, doğru ürün, dokümantasyon-proje ve yedek parça temini, geriye doğru uyumluluk, global ürün ve teknik servis desteği kurulacak sistemde aranması gereken anahtar faktörlerdir.

Dünyanın önde gelen üreticileriyle kurduğumuz çözüm ortaklıkları sayesinde, sistemlerinizi sizin için en uygun, güncel, genişletilebilir yazılım ve donanım kullanarak tasarlıyor, kuruyor ve kurduğumuz sistemlerin satış sonrası desteğini veriyoruz.

Bina otomasyon sistemi uygulama kapsam ve alanları

Binalarınızın elektro-mekanik altyapısı, kullanım amacı, teknik ve işletme personel sayısı, bilgi seviyesi, olası genişleme imkan ve hedefleri, tasarruf ve sistem yönetim ihtiyaçları Bina Otomasyon Sistemi kurulumunda belirleyici etkendir.

Endüstriyel tesisler, rezidans binaları, oteller, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları kısmen ortak, kısmen de birbirlerinden farklı otomasyon ve entegrasyon gereksinimlerine sahiptir.

1. Oteller:

 • Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü
 • Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
 • Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama
 • Oda dolu-boş yada check-in durumuna göre oda ısıtma, aydınlatma ve enerji kontrolü.
 • Havuz, uzak nokta aydınlatmaları, pompaları, soğutma grupları, su depoları soğuk odalar vb.. ekipmanın merkezden kontrol

2. Alışveriş ya da İş Merkezleri:

 • Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü
 • Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
 • Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama
 • Kiralık alanlarda ısı,elektrik,su,gaz tüketimi hesaplama, faturalama

3. Fabrikalar ve Endüstriyel Tesisler:

 • Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü
 • Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
 • Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama
 • Üretimde kullanılan buhar, basınçlı hava, su, yakıt gibi girdilerin sıcaklık, basınç, akış, debi kontrolü, stok durumu, rezerv ve sipariş seviye takibi
 • Paket sistemlerin, bantların, arıtma sisteminin alarm ve çalışma süre takibi, izlenmesi

4. Üniversite Kampüsleri:

 • Ortak ısıtma-soğutma, havalandırma, su temin sistemlerinin kontrolü
 • Ortak iç-dış aydınlatmanın kontrolü
 • Alarm, çalışma süresi, kullanıcı müdahaleleri vb.. raporlama
 • Uzak nokta çevre aydınlatma, pompa, soğutma grubu, su deposu, pissu çukuruı vb.. ekipmanın merkezden kontrolü, izlenmesi
 • Bahçe sulama kontrolü
 • Yurt odalarında su-elektrik-ısı sarfiyatının takibi ve faturalanması

Çok geniş bir otomasyon ürün portföyünü destekliyoruz

Komple anahtar teslimi çözümler sağlamak amacıyla ürünlerimiz arasında lokal ve ağ bağlantılı donanım ve merkezi yazılımların yanı sıra ısıtma-soğutma-havalandırma saha ekipmanları, gaz, su kaçak, CO kaçak gibi güvenlik saha ekipmanları ve benzeri kontrol donanımını da bulunduruyoruz.

 • Sıcaklık-nem-basınç sensör ve anahtarları
 • Hava-su debi, hız sensör ve anahtarları
 • CO2, Hava kalite sensörleri
 • Su-gaz-CO kaçak dedektörleri
 • Motorlu oransal, on/off, yüzer kontrol vana motorları ve vana gövdeleri
 • Kelebek, solenoid vanalar
 • Oransal-on/off- yüzer kontrol damper motorları
 • Ekranlı, ekransız tam programlı kontrol cihazları
 • Mekanik- LCD Ekranlı oda ve FCU termostatları
 • FCU termal tahrikli ve motorlu vanalar
 • WEB tabanlı kontrol cihazları
 • Grafik, animasyonlu merkezi izleme-kontrol ve raporlama yazılımları
 • LON, Bacnet vb.. açık protokol sistem entegrasyonu
 • RS232 çıkışlı paket sistem entegrasyonu (Chiller, kompresör, jeneratör vb..)