Kurduğumuz Sistemler

COLTRACO Ölçüm ve Test Çözümleri

COLTRACO Ölçüm ve Test Çözümleri

COLTRACO Ultrasonik Ağırlık Ölçme ve Sızdırmazlık Tespit Çözümleri

Gazlı söndürme sistemlerinize standartlara uygun bakım yapılmaması çok pahalıya mal olabilir. Bir yangın durumunda tam da ihtiyacınız olduğunda sisteminiz söndürmeyi yapamayabilir. Gazlı söndürme silindirlerinizde zamanla meydana gelebilecek kaçaklar ve korunan mahallin sızdırmazlığının sağlanmamış olması tesisler için hayati bir risktir.Gazlı söndürme sistemlerinizin bakımlarını standartlara uygun olarak eksiksiz, güvenilir ve en hızlı şekilde yapıyoruz. Son teknoloji ultrasonik cihazlarla silindirlerinizdeki gazların yeterliliğini yerinden sökmeden ölçüyoruz. Mahal sızdırmazlığının sağlanmasını engelleyen kaçak noktalarını ultrasonik yöntemlerle tespit ediyoruz.

Basınç Göstergeleri Yeterli Gaz Bulunduğunu Göstermez

Silindirlerinizin basınçlarının yeterli görünmesi, içindeki sıvı durumundaki gazın miktarında azalma olmadığını kanıtlamaz. TS-EN 15004 ve NFPA 2001 standartları silindirlerdeki söndürücü gaz miktarlarının yılda en az 6 ayda bir defa ölçülmesini şart koşmaktadır. Tespit edilen kaçak gaz miktarı asıl dolum ağırlığının %5'inden fazlaysa silindirin yeniden doldurulması gerekir. Kaçak gaz miktarını tespit etmek için yaygın olarak kullanılan yöntem silindirlerin tartılmasıdır.

Gaz Ağırlığını Tartarak Ölçmek En İyi Yöntem Değildir

Bu yöntemde söndürme sistemi devre dışı bırakıldıktan sonra silindirler yerlerinden sökülür ve tartılır. Gaz kaçağı %5'in altında olan silindirler tekrar yerlerine monte edilir ve sistemler yeniden devreye alınır. En az iki personel tarafından gerçekleştirilebilen bu çalışmanın en önemli sakıncası hatalı boşalma, kaza ve sakatlanma ihtimalleri bulunmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması, çalışma esnasında iş faaliyetinin durdurulması gerekebilir. Bu işlem sırasında sistemin devre dışı kalması da bir diğer güvenlik açığıdır.

Ultrasonik Seviye Ölçümü ile Ağırlık Kontrolü En Hızlı ve Güvenli Yöntemdir

Silindirlerdeki gaz kaçaklarını tespit etmenin en hızlı ve güvenli yolu, bakımların ultrasonik seviye ölçüm cihazları kullanılarak yapılmasıdır. COLTRACO Portalevel Ultrasonik Seviye Ölçüm Cihazları ile silindirlerin içindeki FM-200, Novec 1230, CO2 gibi söndürücü gazların seviyeleri ölçülür. Portasteele CALCULATOR bu seviyeye karşılık gelen gaz ağırlığını kısa bir sürede hesaplar ve kaydeder. Tartma yönteminin aksine, bir personel ile çok kısa sürede gerçekleştirilebilen bu yöntemle, hatalı boşalma, kaza ve sakatlanma ihtimalleri ortadan kalkar. Bakım çalışması sırasında sistem devre dışı kalmadığı için de herhangi bir güvenlik açığı meydana gelmez.

Gazlı Söndürmenin Etkili Olması için Boşaltılan Gazın Odada Kalması Gerekir

Gazlı söndürme sistemleri, boşaltılan söndürücü gazın korunan mahalde belirli bir süre boyunca belirli bir yoğunlukta kalacağı varsayımıyla tasarlanır. Korunan odada açıklıklar olması halinde gazın dışarıya kaçması sonucunda yangın sönmeyebilir. Yangın sönmüş gibi olsa da söndürme konsantrasyonu beklenen süre sürdürülemezse, yeniden alevlenebilir. Oda sızdırmazlığının yeterliliği özel test ekipmanlarıyla testler yapılarak belirlenir. Sızdırmazlık testinin geçilememesi halinde, kaçak noktalarının bulunup kapatılması ve sızdırmazlık testinin tekrarlanması gerekir.

Kaçak Noktaların Bulunması Kolay Değildir ve Maliyetli Olabilir

Kaçaklar tam olarak tespit edilemeden sızdırmazlık testinin tekrarlanması önemli bir maliyet oluşturur. Kaçak noktalarını bulmanın bir yolu mahal içine özel duman jeneratörleriyle duman doldurmak ve dışarıya sızdığı yerleri tespit etmektir. Bu her çalışma ortamında kabul edilebilir bir yöntem değildir ve tahmin edilenden uzun sürebilir. COLTRACO Portascanner Ultrasonik Ölçüm Cihazı kaçak noktalarının, ultrasonik dalgalar yardımıyla çok hassas, hızlı ve kolay tespit edilmesini sağlar. Duman üfleme cihazlarının aksine, bakımlar sırasında çalışma ortamı temiz kalır.