Çerez Politikası

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, bu sitede çerezlerin kullanımına izin verir. Bu siteyi kullanarak, hem çerez hem de kullanıcı sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
Web Sitesi Çerezlerine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Türkiye’de kurulu, veri sorumlusu EEC Bina Kontrol Sistemleri, tarafından hazırlanmıştır.

2. Amaç

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.İnternet sitemizde hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf kalıcı çerezleri ile tarafınızın onayına bağlı şekilde başkaca çerezler kullanılmaktadır. İlgili çerezler ve kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgi işbu metinde açıklanmıştır.EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, bu sitede çerezlerin kullanımına izin verir.

3. Hukuki Sebep

Kesinlikle gerekli çerezler yoluyla elde edilen kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”; diğer tüm çerez türleri yoluyla elde edilen kişisel veriler ise ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak işlenmektedir.EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi www.eec.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında bulabilirsiniz.

4. Çerezler Hakkında

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, cihazınıza depolanan küçük bir metin ya da görsel dosyasıdır. Çerezler, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitelerini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığı ile cihazınıza depolanır. Bağlandığınız cihaza göre (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.) depolanan çerez değişiklik gösterecektir. EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri sitesini, aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız, kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz algılar ve bu yönde bildirim elde etmeniz sağlanır.Bağlantı kurduğunuz her bir web tarayıcısının çerez uygulama yöntemleri farklıdır. İnternet tarayıcınızın çerez kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi almak için "yardım" sekmelerini kullanabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

4.1. Çerezler ne amaçla kullanılır?

Çerezler, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, hizmetlerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmesini yapmak ve kullanıcılara özelleştirilmiş bir deneyim sunmak amacı ile kullanılır. Aynı zamanda www.eec.com.tr sitesinin ve bağlı bulunduğu diğer sitelerin nasıl kullanıldığını, kullanıcıların hangi sayfalarda daha çok vakit geçirdiğini anlamamıza yardım eder. Bu toplu veriler, isimsizdir ve yalnızca istatistiki amaçlar için kullanılır.

Tüm hakları saklıdır. En son ve geçerli sürüm yayında olandır. Baskı alındığında tarihin geçerliliğini sistemden kontrol etmek her kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

4.2. EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Çerezleri

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, www.eec.com.tr web sitesinde çereze de yer verir. Kalıcı oturum çerezlerine ek olarak, aşağıdaki çerez türünün kullanımını da EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri saklı tutar.• Google Analytics çerezi

4.3. Google Analytics

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, Google inc. Tarafından sunulan analiz setlerine web sitesinde yer vermektedir. Google, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitesi için analiz çerezleri belirler ve bu çerezler sayesinde aktivite raporlamaları çıkarır.Google, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitesinden almış olduğu verileri depolar. Google, yasal mevzuatlardan dolayı bu verileri 3. parti kuruluşlar ile paylaşmak durumunda kaldığı zamanlardaki hakkını saklı tutar. Google'ın gizlilik koşulları için detaylı bilgi için www.google.com/pricacypolicy.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

4.4. Çerezler nasıl kullanılıyor?

Ziyaret ettiğiniz sayfalar, piksel etiketleri aracılığı ile kullanılarak, tanıtım faaliyetlerimiz ya da web site optimizasyon çalışmalarımız için kullanılabilir veriler oluşturur. Bu sayede gelen ziyaretçilerin davranışlarını anlamamızda bize yardımcı olur. EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitesini ziyaret ettiğinizde, bu web sitesi çerezlerini alırsınız. Bu çerezler kişisel kullanım alışkanlıklarınızı alır, ancak kimlik bilgilerinize erişim hakkı yoktur.

4.5. Çerezleri nasıl kontrol edebilirim?

Birçok İnternet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitesine eriştiğinizde, bu çerezlerin kullanımına da izin vermiş olursunuz.

Çerez/Cookie yönetiminin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla bu kullanımları düzenleyebilir, piksel alımlarını durdurabilirsiniz.

Eğer çerez kullanımını devre dışı bırakırsanız, bu eylem EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Örneğin; sizin için oluşturulmuş özel tekliflerden mahrum kalabilir, sitenin belirli yerlerine erişim sağlayamayabilirsiniz.

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri web sitesine giriş yaptığınız her bir cihaz için, eşsiz bir piksel kodu oluşturulur. Bu nedenle cihazlarınızın her birindeki tarayıcı tercihlerini ayarlamanız, erişim sağlama/engelleme ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

5. İlgili Kişi Talepleri

Yukarıda belirtilen bilgiler ile ilgili sorularınızı, EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri iletişim hattı üzerinden sorabilirsiniz. Bunun için ebks@eec.com.tr adresine "EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Çerez Kullanım Hakkı" başlıklı bir mail atmanız yeterlidir. En kısa sürede tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre www.eec.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak form içerinde belirtilen başvuru yöntemlerinden biri ile iletmeniz durumunda, Kanun’un 13. Maddesinde öngörüldüğü üzere talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yazılı cevap vermek suretiyle sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri’nin Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır. EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvurularını kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir.