Kurduğumuz Sistemler

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri yanıcı ve parlayıcı sıvıların bulunduğu ve suyun bir söndürücü olarak uygun olmadığı yerlerin yangından korunması için geliştirilmiştir. Tasarım olarak sprinkler söndürme sistemlerine benzerler. Her iki sistemde de su deposu, yangın pompası, boru hattı ve nozullar mevcuttur. Ancak köpüklü söndürme sisteminde ayrıca köpük konsantresi de bulunur. Yangın anında bu köpük konsantresi su ve hava ile basınç altında karışarak köpük halini alır ve korunan hacme nozullardan boşalır.

Söndürücü köpük hem yanmakta olan yüzeyi soğutarak, hem de yüzeyin üzerini bir tabaka halinde kaplayıp oksijen ile temasını keserek yangını söndürür. Oluşturduğu bu perdeleme etkisi sayesinde yeniden alevlenme de önlenmiş olur.

Köpüklü söndürme sistemleri köpük genleşme oranlarına göre sınıflandırılırlar. Genleşme oranı köpük konsantresi ile yangın anında oluşturulan köpük arasındaki hacimsel orandır. Düşük, orta ve yüksek genleşmeli köpüklü söndürme sistemleri mevcuttur. Korunacak hacimdeki yangın tehlikesine göre gerekli sistem seçilir.

köpüklü söndürme sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri yangını çok hızlı biçimde söndürürler. Söndürücü köpük saniyeler içinde hangar gibi büyük alanları bile kaplayabilir. Ayrıca doğada çözünebilir özelliğe sahip olduğundan çevre dostudur.

Köpüklü söndürme sistemlerinin belli başlı kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

• Uçak hangarları
• Antrepolar
• Deniz platformları
• İmalat alanları
• Yanıcı sıvı depoları
• Jet yakıtı test üniteleri