Başarı Öyküleri

Anthill Residence, İstanbul

Anthill Residence, İstanbul

210 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek konut binalarından biri olan Anthill Residence'ın yangın alarm ve kartlı geçiş kontrol sistemlerinin kurulumunu başarıyla tamamladık.

Yüksek bina yapımında uzman olan Ant Yapı tarafından geliştirilen Anthill Residence, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek konut binaları arasında yer almaktadır. Daha önce de benzer projelere imza atan Ant Yapı, 306m'lik uzunluğuyla halen Avrupa'nın en yüksek binası olan Moscow City Towers ve Federation Tower projelerini de başarıyla bitirmiştir.

Yeniden yapılanmakta olan, birbiri ardına iş merkezi ve residence projelerinin başlatıldığı Bomonti bölgesi Şişli'nin en gözde yatırım alanlarından biri haline geldi. Yeni açılan tünel yollar ile hem Boğaz'a hem de çevre yollarına ulaşımın dakikalar mertebesine kısaldığı bu bölgede geliştirilen ilk yüksek bina projesi olan Anthill kuleleri 54 kat ve 210m yüksekliğe sahip. Proje bünyesine toplam 804 daire, 5000m² çarşı ve 40.000m² kapalı otopark alanı bulunuyor.

EEC'nin rolü

Yüksek binalarda yangın ve güvenlik sistemleri diğer binalarla karşılaştırılmayacak kadar farklı gereksinimlere ve kritik öneme sahiptir. EEC, benzer birçok binada edindiği deneyimler ve sahip olduğu kaliteli ürün portföyü ile Anthill projesinde de yangın alarm ve kartlı geçiş kontrol sistemlerinin kurulumunu başarıyla tamamlamıştır. Projenin elektrik yükleniciliğini üstlenen AE Arma-Elektropanç firmasıyla yakın işbirliği içinde Anthill Residence için en uygun çözümler oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

Erken algılama, bölgesel tahliye ve duman kontrolü, Anthill gibi sürekli kullanımda olan büyük ve yüksek binalarda yangın alarm açısından dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında gelmektedir. Bina otomasyon sistemiyle entegrasyon imkanları, duman kontrol sistemi olarak kullanılabilmesi ve güçlü network yapısı EDWARDS yangın alarm sisteminin seçilmesinde en önemli faktörler arasındadır.

Anthill genelindeki ortak kullanım alanları, sosyal tesisler ve benzeri mahallerde geçiş kontrolü için akıllı kart teknolojileri tercih edilmiştir. Bu sayede güvenlik yanında gelecekte geliştirilecek başka uygulamaklar için uygun altyapının kurulması hedeflenmektedir. Geçiş kontrol sisteminde Rosslare ürünleri kullanılmıştır.

Teknik yaklaşım

Anthill yangın alarm sistemi, toplamda 6500 civarında adresli dedektör, buton ve giriş/çıkış modüllerini kontrol eden kontrol panellerinin oluşturduğu bir network'e sahiptir. Kuleler zonlar halinde değişik kontrol panelleri tarafından kontrol edilmekte ve alınan bilgiler kapalı çevrim network üzerinden diğer panellere aktarılmaktadır. Kulelerin yaklaşık 240m yükseklikte olması tahliyenin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ikaz senaryoları olabildiğince detaylı olarak hazırlanmıştır. Gerek yalancı alarmlardan kaçınmak gerekse daire içlerinde yeterli düzeyde uyarı yapabilmek için her daireye bağımsız olarak kontrol edilebilen alarm cihazları tesis edilmiştir. Bu sayede gerçek bir yangın durumunda öncelikle tahliye edilmesi gereken katlarda bulunan bölümlerin uyarılması amaçlanmıştır.

Yangın alarm sistemi aynı zamanda diğer bina sistemleriyle entegre edilmiş, önceden programlanmış yangın senaryolarının bina otomasyon sistemi ve geçiş kontrol sisteminde de bağımsız bir şekilde işletilmesi amaçlanmıştır. Yangın alarm sisteminden gelen bilgiler bir haberleşme köprüsü ile Bacnet prokolü kulanılarak bina otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Duman kontrol işlemleri için kullanılan damperler, fanlar, aspiratörler ve diğer mekanik cihazların kontrolü yangın alarm sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu amaçla yüzlerce mekanik cihaza komuta etmek ve izlemek üzere hazırlanmış, üzerinde butonlar ve göstergeler bulunan ve EDWARDS yangın alarm sistemiyle entegre çalışan Duman Kontrol Panoları tesis edilmiştir.

Kartlı geçiş kontrol sistemi, ortak kullanım alanlarında bulunan yüzden fazla kapıyı kontrol etmektedir. Sistemde Mifare akıllı kart teknolojisini okuyabilen kart okuyucular tercih edilmiştir. Bu sistem aynı zamanda apart hotel bölümünün kartlarıyla entegre olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın