Başarı Öyküleri

Emsey Hospital, İstanbul

Emsey Hospital, İstanbul

Türkiye'nin özel sağlık hastanelerinden biri olan Emsey Hospital, tüm branşlarda hizmet vermek üzere İstanbul Kurtköy'de kurulmuştur. Teknolojik alt yapısı ve uzman ekipleriyle, uluslararası kalite standartlarını temsil eden ve Türkiye'de gelişmiş ülke standardında hizmet sunan Emsey Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Uluslararası Ağrı Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahi, Kardiyoloji ve tüm branşları ile hizmet vermektedir.

Türkiye'nin en prestijli hastanelerinden biri olan Emsey Hospital; 112 servis yatağı, 16 genel yoğun bakım, 13 koroner yoğun bakım, 8 KVC yoğun bakım, 42 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 191 yatak kapasitesiyle geniş bir hastane olanağı sağlarken; akıllı bina otomasyon sistemiyle koordine edilen poliklinik ağıyla da, hastalara zaman kaybı olmaksızın tedavi imkânı sunmaktadır.  

EEC'nin Rolü

Binanın tüm güvenlik sistemleri EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır. UTC Edwards Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemi, UTC CCTV Sistemi,  UTC CASI Geçiş Kontrol Sistemi, Bosch Acil Anons ve Müzik Yayın Sistemi, DUKANE Hemşire Çağrı Sistemi ürünleri kullanılmıştır.

Teknik Yaklaşım

UTC Edwards Akıllı Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemi
Teknoloji ve Sistem Yapılandırılması
Emsey Hospital yangın alarm sisteminde kullanılan cihazlar, EEC'nin kalite ve tecrübesi ile sunduğu UTC Edwards Signature Serisi ürünleri arasından seçilmiştir. Signature Serisi, yüksek teknolojiye sahip, mikroişlemci kontrollü ve algoritma tabanlı, uzun test süreçleri sonunda elde edilmiş yangın algoritmalarıyla karar verme yetisine sahip algılama elemanlarını içermektedir. EST3 ve Signature Serisi ülkemizde geçerli Avrupa Standardı olan EN54'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Sistemin tüm parçaları buna ilave olarak UL ve FM gibi Amerika menşeli sertifikalara da sahiptir. Bağımsız ve uluslararası kabul görmüş sertifikalar, yangın alarm sistemi seçiminde en temel kriterlerin başında gelmektedir. 

Hastane genelinde 1 set EST3 yangın ihbar paneline bağlı 18 adet yangın çevrim hattı bulunmaktadır. Bu çevrim hatları üzerinde algılama ve kontrol amaçlı 1300 dedektör ve 400'e yakın izleme / kontrol modülü kullanılmış olup, alarm verme amaçlı kullanılan flaşörlerin sayısı 150'yi bulmaktadır. Tavanı yüksek olan lobi kısmında ışın tipi duman detektörüyle koruma sağlanmıştır. Ayrıca binanın çeşitli noktalarındaki doğalgaz ve su algılama detektörleri yangın alarm sistemine entegre edilmiştir.

Kurulan bu sistem ile son derece esnek, geleceğe yönelik olarak sınırlayıcı olmayan, farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapı oluşturulmuştur.  Bu yapıda sisteme programlanan işlevsellik, değişen senaryolara göre kolaylıkla adapte edilebilir.

Binadaki yangın algılama ve alarm sistemi, acil durum senaryosuna bağlı olarak diğer mekanik – elektromekanik sistemler ile entegre çalışmaktadır.
Bu entegrasyon kapsamında duman kontrol sisteminin acil durumda yönetimi, havalandırma sisteminin parçası olan klima santralleri, yangın damperleri, duman tahliye fanları ve basınçlandırma fanlarının kontrolü ile gerçekleştirilmekte ve yangın durumu olan mahaldeki dumanın diğer güvenli bölgelere yayılmadan binadan tahliyesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda insanların güvenli tahliyesi için kaçış yolları olan merdivenlerin duman açısından temiz kalması amacıyla tesis edilmiş olan merdiven basınçlandırma fanlarının da kontrolü sağlanmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemindeki akış anahtarlarının, hat kesme vanalarının ve yangın pompalarının durumları UTC Edwards Signature Serisi tek ya da iki kanallı kontak izleme modülleri ile sürekli izlenerek, gerçek bir yangın durumuna gelmeden sistemin sağlıklı ve çalışmaya hazır olup olmadığı denetlenirken diğer yandan acil durumda sulu söndürme sisteminin durumu izlenmektedir.
Asansörlerin yangın durumunda zemin kata çağırılması, eğer bu esnada yangın zemin kattaysa alternatif olarak seçilmiş bir başka kata yönlendirilmesi gibi kontroller de ilgili sistemler ile entegrasyon kapsamında, yine UTC Edwards Signature Serisi kontrol modülleri tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Seslendirme sistemi üzerinden yapılan sesli tahliye anonsunun, insanların doğru ve hızlı bir şekilde tahliyesi için kontrolü yangın alarm sistemi ile sağlanmaktadır.
Çeşitli kritik mahallerde tesis edilmiş olan gazlı söndürme sistemlerinin alarm ve arıza durumları yine sürekli olarak yangın alarm sistemi tarafından denetlenmektedir.
Yangın alarm sisteminin izleme ve kontrolü için Grafik İzleme Bilgisayarı ve FireWorks Grafik İzleme Yazılımı bulunmaktadır. 

FireWorks Grafik İzleme Yazılımı, EST3 Paneli ile kullanıcı arasındaki veri iletişimini sağlayan bir arayüz programıdır.
Bu yazılım sayesinde yangın alarm sistemi tarafından izlenip kontrol edilen tüm cihazlar mimari planlar üzerinde grafik olarak görülebilmekte, olası alarm durumlarında ilgili kısımların mimari planlarına hızlı ulaşım ve planlar üzerinde detaylı inceleme yapma imkânı bulunmaktadır.

Ayrıca Bina Otomasyon Sistemi (BMS) ile nokta bazında haberleşme Communication Bridge üzerinden yapılmaktadır. BACNET/IP protokolü ile yaklaşık 1000 nokta bilgisi BMS'ne verilmektedir.
Emsey Hospital projesinde de olduğu gibi, UTC Edwards Signature Serisi ürün ailesi, binlerce algılama ve kontrol noktası bulunan, büyük ölçekli ve karmaşık duman kontrol yönetimine ihtiyaç duyulan, diğer bina sistemleriyle entegrasyonun yoğun olduğu projelerde eşsiz çözüm olanakları sunmaktadır.

UTC CCTV Sistemi
Günümüzün hastane projelerinde özellikle can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması ve bunun sonucunda hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin elektronik olarak sağlanması önem kazanmış vaziyettedir. Bu unsur Emsey Hospital'de UTC kamera sistemi ile sağlanmıştır. 
Teknoloji ve Sistem Yapılandırması; Hastane toplamda 280 adet yüksek çözünürlüklü kamera ile korunmaktadır. Bunlardan 224'ü dahili tip mini dome ve sabit renkli kameralardan oluşmakta, geri kalanı gece/gündüz görüşlü harici kameralardır.
Özellikle hasta koridorları, poliklinik bölümleri, hemşire bankoları, sekretaryalar, teknik hacimler, yangın merdivenleri, binanın dış hacimlere açılan bölümleri, ana girişler, acil servis girişleri gibi kritik noktalar 7 gün 24 saat boyunca izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Sisteme bağlı tüm kameralar 18 adet digital kayıt cihazı vasıtasıyla kayıt edilmektedir. Sistem güvenlik sorumlularınca 7 gün 24 saat gözlemlenmektedir. Ayrıca sisteme bağlı matriks switcher vasıtasıyla istenilen kamera görüntülerinin, ilgili monitörlere anahtarlanması işlemleri otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilmektedir.  Kartlı geçiş kontrol sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır.

UTC CASI Geçiş Kontrol Sistemi
Emsey Hospital' de genel hacimlerdeki geçiş kontrol uygulaması EEC tarafından dünyanın en tanınmış geçiş kontrol sistemi üreticilerinden UTC Facility Commander Wnx (CASI) ürünleri ile yapılmaktadır.
Teknoloji ve Sistem Yapılandırması; Emsey Hospital' de IP network kontrol panelleri, standart kontrol panelleri, tek başına (Standalone) çalışabilen kart okuyucuları ve tüm sistemde kullanılabilecek çok çeşitli kart okuyucu, kart ve tag seçenekleri ile UTC Facility Commander Wnx (CASI) tam bir kontrol sağlamaktadır.

Kontrol istenilen tüm mahallerde uygulanan kartlı geçiş sisteminde 9 adet IP kontrol ünitesine 16 kart okuyucu bağlanmıştır. Ayrıca sistem merkezinde izinsiz girişleri tespit etmek amacıyla konulan manyetik kontaklar da bu sistem üzerinden izlenmektedir. Özellikle yangın kaçış kapılarında oluşan izinsiz geçişlerin, o bölgede bulunan en yakın kamera görüntüsü geçiş konrol sistemi yazılımında ekrana pop-up alarm olarak gelmekte, oluşan problem anında izlenmektedir.

CASI network geçiş kontrol üniteleri ile oluşturulan bu sistem, esnek ve kolay kullanımlı yazılımı ile tüm ticari ve kurumsal ihtiyaçlar için ideal, modüler ve genişletilebilir geçiş kontrol sistemi çözümleri sunmaktadır. RFID Proximity, PIN, PIN & Prox, Smartcard, RFID kimlik, biyometrik okuyucu seçenekleri tüm UTC Facility Commander Wnx  ürün yelpazesi ile sorunsuz entegrasyon sağlar.
Sistemde kullanılan T-100 proximity kart okuyucular 8cm kart okuma mesafesine sahip, dahili ve harici kullanıma uygun, estetik tasarımlı cihazlardır.

Kartlı geçiş uygulanan tüm kapılarda acil durum kapı açma butonu kullanılarak, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında kişilerin panikle kart aramak yerine direkt bu butona basarak kapıyı açık hale getirebilmesi sağlanmıştır.
Sistemin konfigürasyonunun, izlemesinin ve kontrollerinin yapıldığı FCWnx v7 yazılımı, kat yerleşim planları üzerinden sisteme görsellikte sağlayan bir yapıdadır. Yazılım üzerinden yapılan yetkilendirme ve kart tanımlamaları aynı zamanda kontrol ünitelerinin de belleğine yazılmaktadır. Böylece yazılım devre dışı kaldığında sistemin işleyişinde hiçbir aksama olmamaktadır. Yazılım tekrar devreye girdiğinde ise kontrol üniteleri, belleklerinde bulunan olay bilgilerini yazılıma göndererek kayıt altına alınmasını ve raporlamalarda kullanılabilmesini sağlamaktadır.

Bosch Acil Anons ve Müzik Yayın Sistemi
Hastanede olası acil durumlarda insanların tahliyesi ve uyarılması maksadıyla yangın alarm sistemi ile entegre olarak çalışan acil anons sistemleri kurulmuştur. Ayrıca özel hacimlerde hoş bir ambians sağlamak için müzik yayını da yapabilmektedir. Bu sistemdeki amaç sadece anons ve müzik yayını yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.

Teknoloji ve Sistem Yapılandırılması; Emsey Hospital acil anons sisteminde kullanılan cihazlar, uluslararası güvenlik standartlarına (IEC60849 -EN60065-EN55103) uygun, Bosch Security bünyesindeki Plena serisi acil anons ve seslendirme sistemi ürünleri arasından seçilmiştir. EEC'nin tecrübesi ve uzman kadrosu ile, test edilmiş ve sertifikalı bu ürünlerin kurulumu gerçekleştirilmiştir.
Hastane genelinde 18 acil anons zonu bulunmaktadır. Tüm zonlar hat denetim modülleri ile süpervize edilmekte olup, hat üzerinde oluşan bir kısadevre veya kopukluk anında görülebilmektedir. 

Masa üstü mikrofon üniteleriyle resepsiyon ve santral odasından anons yapılabilmektedir. Sistemde 500'ün üzerinde hoparlör bulunmakta ve bu hoparlörler ile belirli bölgelere müzik yayını da yapılmaktadır. Müzik yayınını yapılan bölümlerde sesi lokal olarak kısıp açabilmek için volume kontrol üniteleri kullanılmıştır.
Özel bölümler için ilave müzik kaynakları ile çok kanallı müzik yayını yapılabilmektedir. Bu bölgelerde kanal seçiciler ve volume kontrol üniteleri kullanılarak insanlara farklı müzikleri dinleyebilme veya müziği kapatabilme imkanları sağlanmıştır.

DUKANE Hemşire Çağrı Sistemi 
Hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet veren personelin verimliliğini ölçebilmek için hasta/hemşire haberleşme sistemleri ciddi anlamda önem kazanmıştır.
Teknoloji ve Sistem Yapılandırılması; UTC DUKANE Hemşire Çağrı Sistemi, servisteki hastaların ve sağlık personelinin birbirleri arasındaki haberleşme ve acil durumları hastane personeline bildirme amaçlı kullanılmaktadır.
Emsey Hospital'de; sistemdeki hemşire çağrı konsolları, mikroişlemci kontrollü olup tek başına çalışabildiği gibi diğer hemşire çağrı konsollarıyla da network olarak çalışabilen yapıya sahiptir.
Tek hasta için, tek adresli yatak başı hemşire çağrı kontrol ünitesi, mikroişlemci kontrollüdür ve kendisine bağlı el tipi çağrı butonu, banyo acil çağrı butonu için adresleme ünitesi ve bağlantı terminallerine sahiptir. Hastanın yataktan çağrı yapması amacı için kullanılacak kordonlu çağrı butonu hasta yatak başı ünitesine bağlanmaktadır.
Banyo ve tuvaletlere tesis edilen ipli acil çağrı butonları hasta yatak başı kontrol ünitesi ve adresleme üniteleri tarafından izlenmektedir. Ayrıca her odanın üzerinde 4 değişik renge sahip koridor lambaları mevcuttur.
Hastanenin belli noktalarında bulunan Code Blue butonları, adresleme üniteleri ile sisteme entegre edilip, bu butonların izlemeleri görsel paneller ile yapılmaktadır.
Database ve raporlama yazılımı sayesinde sistemin tüm çağrı olaylarını toplamak, sıralamak, saklamak ve analiz etmek mümkündür. Dolayısıyla hastane yönetiminin hasta memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarabilmek için gereken performans somut verilerinin hepsi tek bir tuşla PC çıktısı olarak görülebilmektedir.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın