Başarı Öyküleri

Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

Acıbadem Sağlık Grubu, 1991 yılından bu yana genel amaçlı dokuz hastane, altı tıp merkezi ve poliklinikleri, göz sağlığı merkezi, merkez laboratuar ve şubeleriyle; 1.200’ü aşkını hekim olmak üzere, 7.500‘den fazla çalışanıyla toplam 24 şubede yaygın biçimde hizmet vermektedir. 2000 yılında hisselerini halka arz etmiştir. Bugün IMKB’de işlem gören tek sağlık kuruluşu Acıbadem'dir.

Acıbadem Sağlık Grubu, Şubat 2005 yılında polikliniklerinden hastanelerine kadar tüm sağlık kurumları için sağlıkta kaliteyi simgeleyen ve bir model belirleyen JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. Acıbadem Sağlık Grubu, organizasyonel yaklaşımını güçlendirmek için de European Foundation for Quality Management (EFQM) Mükemmellik Modeli ile çalışmaktadır.

JCI (Joint Commission International): Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO) 1951 yılında ABD’de kurulan, topluma verilen sağlık hizmetinin güvenlik ve kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi ve bu alanda oluşturulan standartların sağlık kuruluşlarında yerleştirilmesini amaçlayan bir organizasyondur. JCAHO’nun uluslararası dalı olan Joint Commission International (JCI) ise 1997 yılında kurulmuştur. JCI, 60’dan fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akreditasyon hizmeti vermektedir. Bugün 34 ülkede yaklaşık 200 hastane JCI akreditasyonuna sahiptir. JCI, hasta ve tesis güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi, yanlış uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması, bilgilendirilmesi, kişisel hak ve gizliliklerinin korunması, olumsuz olayların kayıt altına alınması ve sürekli izlenerek düzeltilmesi gibi konularda standartlar geliştirmekte ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanları akredite etmektedir.

EEC'nin Rolü

Türkiye’nin en prestijli hastanelerinden biri olan Acıbadem Maslak Hastanesi yaklaşık 40.000 m2 kapalı alana kurulmuş olup, 191 yataklı tedavi ünitesi ve 15 ameliyathanesi bulunmaktadır. Binanın yangın alarm, kapalı devre televizyon ve hemşire çağrı sistemleri EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Teknik Yaklaşım

Yangın Alarm Sistemi

Acıbadem Maslak Hastanesi yangın alarm sisteminde kullanılan cihazlar, EEC’nin kalite ve tecrübesi ile sunduğu, UTC bünyesindeki Edwards Signature Serisi ürünleri arasından seçilmiştir. Signature Serisi, yüksek teknolojiye sahip, mikroişlemci kontrollü ve algoritma tabanlı, uzun test süreçleri sonunda elde edilmiş yangın algoritmalarıyla karar verme yetisine sahip algılama elemanlarını içermektedir. EST3 ve Signature Serisi ülkemizde geçerli Avrupa Standardı olan EN54’e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Sistemin tüm parçaları buna ilave olarak UL ve FM gibi Amerika menşeli sertifikalara da sahiptir. Bağımsız ve uluslararası kabul görmüş sertifikalar, yangın alarm sistemi seçiminde en temel kriterlerin başında gelmektedir. 

Hastane genelinde 2 adet EST3 yangın ihbar paneline bağlı 18 adet yangın çevrim hattı bulunmaktadır. Bu çevrim hatları üzerinde algılama ve kontrol amaçlı 1300 civarında dedektör ve 400’e yakın izleme / kontrol modülü kullanılmış olup, alarm verme amaçlı kullanılan flaşörlü siren ve flaşörlerin sayısı 120’yi bulmaktadır. Ayrıca binanın çeşitli noktalarındaki doğalgaz, karbon monoksit ve su algılama detektörleri yangın alarm sistemine entegre edilmiştir. Kurulan bu sistem ile son derece esnek, geleceğe yönelik olarak sınırlayıcı olmayan, farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıda programlanan sistem, değişen senaryolara göre kolaylıkla adapte edilebilir.

Binadaki yangın algılama ve alarm sistemi, acil durum senaryosuna bağlı olarak diğer mekanik – elektromekanik sistemler ile entegre çalışmaktadır. Bu entegrasyon kapsamında duman kontrol sisteminin acil durumda yönetimi, havalandırma sisteminin parçası olan klima santralleri, yangın damperleri, duman tahliye fanları ve basınçlandırma fanlarının kontrolü ile gerçekleştirilmekte ve yangın durumu olan mahaldeki dumanın diğer güvenli bölgelere yayılmadan binadan tahliyesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda insanların güvenli tahliyesi için kaçış yolları olan merdivenlerin duman açısından temiz kalması amacıyla tesis edilmiş olan merdiven basınçlandırma fanlarının da kontrolü sağlanmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemindeki akış anahtarlarının, hat kesme vanalarının ve yangın pompalarının durumları Edwards Signature Serisi tek ya da iki kanallı kontak izleme modülleri ile sürekli izlenerek, gerçek bir yangın durumuna gelmeden sistemin sağlıklı ve çalışmaya hazır olup olmadığı denetlenirken diğer yandan acil durumda sulu söndürme sisteminin durumu izlenmektedir.

Asansörlerin yangın durumunda zemin kata çağırılması, eğer bu esnada yangın zemin kattaysa alternatif olarak seçilmiş bir başka kata yönlendirilmesi gibi kontroller de ilgili sistemler ile entegrasyon kapsamında, yine Edwards Signature Serisi kontrol modülleri tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Seslendirme sistemi üzerinden yapılan sesli tahliye anonsunun kontrolü, insanların doğru ve hızlı bir şekilde tahliyesi tahliye edilmesi yangın alarm sistemi ile sağlanmaktadır.

Çeşitli kritik mahallerde tesis edilmiş olan gazlı söndürme sistemlerinin alarm ve arıza durumları yine sürekli olarak yangın alarm sistemi tarafından denetlenmektedir.

Yangın alarm sisteminin izleme ve kontrolü için Güvenlik Merkezi’nde tesis edilmiş bir Grafik İzleme Bilgisayarı ve FireWorks Grafik İzleme Yazılımı bulunmaktadır.  FireWorks Grafik İzleme Yazılımı, EST3 Paneli ile kullanıcı arasındaki veri iletişimini sağlayan bir arayüz programıdır. Bu yazılım sayesinde yangın alarm sistemi tarafından izlenip kontrol edilen tüm cihazlar mimari planlar üzerinde grafik olarak görülebilmekte, olası alarm durumlarında ilgili kısımların mimari planlarına hızlı ulaşım ve planlar üzerinde detaylı inceleme yapma imkânı bulunmaktadır.

Acıbadem Maslak Hastanesi projesinde de olduğu gibi, Edwards Signature Serisi ürün ailesi, binlerce algılama ve kontrol noktası bulunan, çok sayıda panelin network çalışması gereken, büyük ölçekli ve karmaşık duman kontrol yönetimine ihtiyaç duyulan, diğer bina sistemleriyle entegrasyonun yoğun olduğu projelerde eşsiz çözüm olanakları sunmaktadır.

CCTV Sistemi

Günümüzün hastane projelerinde özellikle can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması ve bunun sonucunda hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin elektronik olarak sağlanması önem kazanmış vaziyettedir. Bu unsur Acıbadem Maslak hastanesinde GE SECURITY kamera sistemi ile sağlanmıştır. 

Hastane toplamda 238 adet yüksek çözünürlüklü kamera ile korunmaktadır. Bunlardan 220’si dahili tip mini dome ve sabit renkli kameralardan oluşmakta, geri kalanı gece/gündüz görüşlü harici kameralardır. Özellikle hasta koridorları, poliklinik bölümleri, hemşire bankoları, sekretaryalar, teknik hacimler, yangın merdivenleri, binanın dış hacimlere açılan bölümleri, ana girişler, acil servis girişleri gibi kritik noktalar 7 gün 24 saat boyunca izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Sisteme bağlı tüm kameralar 16 adet dijital kayıt cihazı vasıtasıyla kayıt edilmektedir. Sistem güvenlik sorumlularınca 7 gün 24 saat gözlemlenmektedir. Ayrıca sisteme bağlı matriks switcher vasıtasıyla istenilen kamera görüntülerinin ilgili monitörlere anahtarlanması işlemleri otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilmektedir. 

Hemşire Çağrı Sistemi

Hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet veren personelin verimliliğini ölçebilmek için hasta/hemşire haberleşme sistemleri ciddi anlamda önem kazanmıştır. Acıbadem Maslak Hastanesinde diğer tüm Acıbadem hastanelerinde olduğu gibi DUKANE hemşire çağrı sistemi kullanılmıştır.

DUKANE Hemşire Çağrı Sistemi, servisteki hastaların ve sağlık personelinin birbirleri arasındaki haberleşme ve acil durumları hastane personeline bildirme amaçlı kullanılmaktadır. Maslak Acıbadem hastanesinde kullanılan tüm hemşire çağrı sistemi cihazları uluslararası UL sertifikalarına sahiptir. Hastanede toplamda 11 adet hemşire bankosu, bu bankolara bağlı 160’a yakın yatak, 400 civarında acil durum butonu ve 60’a yakın code blue istasyonu bulunmaktadır.

Sistemdeki hemşire çağrı konsolları, mikroişlemci kontrollü olup, tek başına çalışabildiği gibi diğer hemşire çağrı konsollarıyla da network olarak çalışabilen ve yönetim yazılımı kurulmuş olan bir bilgisayara bağlanabilen bir yapıya sahiptir. Tek veya çift kişilik hasta yatak başı hemşire çağrı kontrol ünitelerini, bunlara bağlı olan el tipi çağrı butonlarını ve WC/banyo acil çağrı butonlarını adresli olacak şekilde destekleyecek kapasitededir. Hasta ile sesli iletişim kurabilecek interkom sistemini içerisinde barındıran konsol, LCD göstergeli olup fonksiyonlara göre programlanmış butonlar ve telefon tipi tuş takımına sahiptir. Hemşire Çağrı Konsolu ve bağlantı birimleri, medikal ve elektriksel uygunluk standardı olan “UL 1069”a uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Acıbadem Maslak Hastanesinde hemşire çağrı konsollarına bağlı olan 89 adet adresli hasta yatakbaşı ünitesi bulunmaktadır. Tek hasta için, tek adresli yatak başı hemşire çağrı kontrol ünitesi, mikroişlemci kontrollüdür ve kendisine bağlı el tipi çağrı butonu, banyo acil çağrı butonu için adresleme ünitesi ve bağlantı terminallerine sahiptir. Hastanın yataktan çağrı yapması amacı için kullanılacak kordonlu çağrı butonu hasta yatak başı ünitesine bağlanmaktadır. Kordonlu çağrı butonlarının basmalı, geriatrik, nefesle aktive olan vb. değişik çeşitleri aynı sisteme bağlanabilir.

Banyo ve tuvaletlere tesis edilen ipli acil çağrı butonları hasta yatak başı kontrol ünitesi ve adresleme üniteleri tarafından izlenmektedir. Ayrıca her odanın üzerinde 4 değişik renge sahip koridor lambaları mevcuttur. Bu lambalar farklı çağrı isteklerini göstermek için değişik renklerde üretilmiştir. Örneğin code blue alarmında kırmızı renkli lamba aktive olurken, hemşire odaya girdiğinde yeşil renkli lamba, tuvaletten acil durum alarmı geldiğinde beyaz renkli lamba aktive olmaktadır. Böylece hastaya müdahale edecek sağlık personeli koridordayken gelen çağrının niteliği konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Özellikle polikliniklerdeki hemşire çağrı sistemleri görsel paneller üzerinden takip edilmekte ve ana sisteme entegre vaziyette çalışmaktadır. 

Database ve raporlama yazılımı sayesinde sistemin tüm çağrı olaylarını toplamak, sıralamak, saklamak ve analiz etmek mümkündür. Dolayısıyla hastane yönetiminin hasta memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarabilmek için gereken performans somut verilerinin hepsi tek bir tuşla PC çıktısı olarak görülebilir.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın