Başarı Öyküleri

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

1460-1478 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, zaman içerisinde bir çok ilavelerle büyüyen Topkapı Sarayı, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi ve hükümdarların ikametgahı olarak kullanılmıştır. Saray bünyesinde padişahların daireleri, devlet idaresinin yapıldığı binalar, çeşitli bahçeler ve avlular, saray görevlilerine mahsus yapılar yer almaktadır.

19.yy ortalarında saray halkının diğer saraylarda yaşamaya başlamasından sonra dahi devlet arşivinin, saltanat hazinesinin ve kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmesine devam edilmiş, Saray hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.

Topkapı Sarayı 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından sonra, 3 Nisan 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, halkın ziyaretine açılmak üzere müzeye dönüştürülmüştür.

EEC'nin rolü

EEC 1993'ten beri, Kültür ve Turizm Bakanlığını bünyesinde bulunan Topkapı Sarayı Müzesi'nde peyderpey yapılan restorasyon işlerinde yangın alarm, CCTV, hırsız alarm güvenlik sistemleri kurmuş ve kurmaya devam etmektedir.

Kurulan sistemlerde mahallerin farklılık gösteren gereksinimlerini göz önünde bulundurarak uygulamaya yönelik proje ve mühendislik hizmetleri de vermiştir.

Kültür mirasımızın korunmasına yönenik özverili ve titiz çalışmalarını Arkeloloji Müzesi, Yıldız Sarayı ve Kariye Müzesi'nde de sürdürmektedir.

Teknik Yaklaşım

Sarayda yangın algılaması tamamlanan yapıların büyük kısmı VESDA aktif hava emmeli çok hassan duman dedektörleri ile korunmaktadır. Sistemin geri kalanında GE Edwards Signature Serisi dağıtılmış zekalı elektronik adreslenebilir noktasal tip duman dedektörleri kullanılmıştır. Yangın algılama sisteminin birer paçası olan yangın alarm butonları ve sesli/ışıklı uyarı cihazları yine aynı serinin ürünlerinden seçilmiştir.

Gözdeler Dairesi'nde de kullanılan VESDA cihazları, tüm katlarda ve çatı arasında hassas bir algılama yapmaktadır. Bu cihazların boru tesisatları döşemelerin altına tesis edilmiş durumdadır. Mahallerdeki algılama bu boru tesisatına bağlanan şeffaf ince borularla yapılarak tavan döşemesindeki işlemelere zarar verilmemiştir.

Gazlı söndürme sistemi uygulanan Kumaş Deposu, Kütüphane ve Arşiv kısımlarında söndürme kontrol panellerinin alarm ve arıza bilgileri yangın alarm sistemine aktarılarak entegre edilmiştir.

Güvenlik merkezinde bulunan yangın alarm kontrol panelinden 7 gün 24 saat izleme yapılmaktadır.

Yeni Kütüphane, Sünnet Odası ve Divit Odası'nda tesis edilen güvenlik ekipmanları (PIR dedektörler, cam kırılma dedektörleri ve manyetik kontaklar), GE Edwards'ın yangın-güvenlik platformu Synergy ile yangın alarm sistemine entegre edilmiştir. Mahal girişlerinde bulunan ve yangın alarm-güvenlik paneli ile haberleşen keypad'ler, sistemin kurulması ve devre dışı bırakılması için kullanılmaktadır. Aynı işlemler güvenlik merkezindeki keypad'den de yapılmaktadır.

Güvenlik zaafiyeti olabilecek ve izlenmesi gereken noktalarda bulunan dahili ve harici kameraların görüntüleri güvenlik merkezinde izlenip, kayıt cihazlarına dijital olarak kayıt edilmektedir.

1. Avlu içerisinde yer alan, içinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yönetimi'nin de bulunduğu Matbah-ı Amire binasında GE Edwards Synergy konsepti uygulanmıştır. Kamera görüntü izlemeleri, kayıtları, yangın alarm-güvenlik sistemi kontrol ve müdahaleleri Topkapı Sarayı Müzesi'nden bağımsız kendi güvenlik merkezinden yapılmaktadır.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın