Başarı Öyküleri

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, İstanbul

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, İstanbul

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi, Feyziye Mektepleri Vakfı' nın 125 yıllık köklü eğitim geleneğinin eseridir. 14 Aralık 1885 yılında Selanik'te Feyz-i Sıbyan Mektebi ile hizmet vermeye başlayan kurum; Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan döneme; ulusal egemenliğe, Atatürk İlke ve İnkılâpları'na tanıklık etmiş ve 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile "Işık Lisesi" adını almıştır.

Aynı zamanda Yüce Önder Atatürk'ün öğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebi'yle bütünleşen bir öğretim kurumu olmanın da haklı onur ve gururunu taşımaktadır.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde 3 fakülte, 1 enstitü ve araştırma merkezleri bulunmaktadır.

EEC’nin Rolü

EEC kampüs içindeki yeralan fakülte ve enstitü binalarının yangın alarm sistemlerininin kurulması işini gerçekleştirmiştir. Söz konusu sistemlerin mühendislik, malzeme temini ve devreye alma hizmetleri EEC tarafından yapılmıştır. Sistem tasarımı ve malzeme seçimi EN54 standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Teknik Yaklaşım

Yangın alarm sistemi kampüs içinde yer alan ana binaları kapsamaktadır. Her bina müstakil bir yangın alarm paneline ve buna bağlı analog adreslenebilir dedektör, buton ve ikaz elemanlarına sahiptir. Sistem kendi içinde bir network haberleşmesine sahiptir. Sistem merkezinden tüm binalara ait alarm ve arıza bilgileri izlenebilmektedir. Sistemde LPCB sertifikalı Ziton analog adreslenebilir yangın alarm sistemi kullanılmıştır.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın