Başarı Öyküleri

Galatasaray Lisesi, İstanbul

Galatasaray Lisesi, İstanbul

Galatasaray Lisesi binasının tarihi, Evliya Çelebi’nin aktardığı üzere; II. Beyazıd’ın (1481 - 1512) bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken bakımlı büyük bir bahçe içinde köhnemiş küçücük bir kulübe görüp, bu kulübenin sahibinin de arzusu ile buraya bir mektep ve bir darülşifa (hastane) inşa ettirmesiyle başlamıştır.

Böylelikle Saray Okulu’na seçilecek öğrencilerin ilk ve orta öğrenimleri göreceği, "Galata Sarayı Ocağı"nı kurarak Osmanlı Saray eğitiminin önemli bir parçasını oluşturmuştu. 1820 yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biri olan Galata Sarayı Medresesi bu yıldan sonra Tıbbiye ve Askeri Kışla olarak kullanılmıştı.

Daha sonra batı kültürünü de barındıran, Osmanlı'da hukuksal, siyasal ve sosyal alanda yenilikleri yaşama geçirecek aydın kadroların yetiştirilmesi amacıyla, 1 Eylül 1868'de “Mekteb-i Sultani” adıyla kurum yeniden faaliyete geçmiştir. Kurum 1924 yılında “Galatasaray Lisesi” adını almış ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlamıştır. 14 Nisan 1992 yılında yapılan bir protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) hayata geçirilmiştir. Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür.

EEC'nin Rolü

Galatasaray Lisesi’nin ihtiyacı doğrultusunda gerekli Yangın Algılama ve Alarm Sistemi EEC tarafından kurulmuştur.

Ana yapı olan 4 katlı kagir tarihi bina 29 derslik, 2 atölye, 3 laboratuvar, 3 BT sınıftan oluşmakta ve çatısının da tamamen ahşap olması sebebiyle yüksek risk taşımaktadır. Binanın tümünde ve kampüs içindeki bazı binalarda yangın algılama ve alarm sistemi ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu ihtiyaca ve binanın yapısına uygun olarak Edwards EST3 Yangın Alarm Sistemleri, Xtralis OSID Açık Alan Duman Algılama Sistemleri ve Ei Electronics Duman Alarm Sistemleri kullanılmıştır. Sistemler, sektörün en güvenilir markalarının projeye en uygun modelleri seçilerek titizlikle tesis edilmiştir.

Teknik Yaklaşım

EEC’nin uzman mühendis ekibinin keşif analizine göre, binanın ihtiyaç ve risklerine en uygun sistem önerileri sunulmuş ve proje onayına müteakip uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Galatasaray Lisesi projesinde tercih edilen Edwards EST3 Kontrol Panelleri ve Signature Serisi Akıllı Yangın Dedektörleri her türlü binada yangın alarm sistemi ihtiyacınıza en üst seviyede karşılık verecek özelliklere sahiptir. Tek bir ağda maksimum 3 saniye cevap hızı ile 160.000 noktanın izleme ve kontrolü, bakır veya fiber optik kablolarla 40 km'ye kadar peer to peer network imkanı, hatalı alarmları engelleyen akıllı duman ve sıcaklık dedektörleri, sistemin içinde entegre olarak çalışan sesli acil anons ve itfaiyeci telefon sistemleri, esnek acil durum kontrol programlaması, tüm bina otomasyon ve SCADA sistemleriyle yazılım düzeyinde entegrasyon ve internet üzerinden uzak mahallerdeki sistemlerin izlenmesini de sağlayabilen Grafik İzleme ve Kontrol Bilgisayarı gibi özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Projede kullanılan bir diğer ürün olan Xtralis’in geliştirdiği OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) ise; CMOS görüntüleme teknolojisi sayesinde 3 boyutlu hacimsel koruma sağlayabilmektedir. OSID, UV/IR çift dalga boylu ışın tipi algılama teknolojisiyle duman ve toz partiküllerini ayırarak hatalı alarm riskini ortadan kaldırmaktadır. Işın tipi detektörlere kıyasla daha geniş alanlarda algılama kabiliyetiyle, 150 metre gibi oldukça uzak mesafeleri bile koruma imkanı sunar. Lityum pil ile 5 yıldan uzun bir süre çalışan ve zayıfladığında kullanıcıyı uyaran pilli ışın gönderici (Emitter) cihazları kablolama maliyetini azaltmaktadır, basit kurulumu ve düşük montaj giderleriyle tercih sebebidir. Alıcı ve vericisi arasında kesintisiz iletişim dış etkenlerden etkilenmesini en aza indirmekte, hatalı alarmların önüne geçebilmektedir.

Tarihi değeri yüksek olan ve içinde çok özel süslemelerin bulunduğu salonlarda görsel yapıyı koruyarak gereken güvenliği sağlamak adına Ei Electronics ürettiği kablosuz duman alarm cihazları kullanılmıştır. Ei Kablosuz Duman Alarm Cihazları, ışık saçılma (light scatter) prensibine göre çalışması sebebiyle standart duman oluşumlarında hızlı algılama sağlamaktadır. Tek bir Ei Electronics alarm cihazının algılama yapması kablolu ya da kablosuz olarak bağlı olduğu tüm cihazların alarma geçmesini sağlamaktadır.

Binanın yapısı ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen bu çözümler, EEC’nin uzman mühendis ekibi tarafından titizlikle devreye alınmıştır. Yapının eğitim kurumu olması sebebiyle sadece tatil dönemlerinde çalışılarak, uygulama anahtar teslim şekilde 60 günde tamamlanmıştır.

Detaylı referans kitabımız için lütfen bize ulaşın

Bize Ulaşın