Kurduğumuz Sistemler

Li-ion Tamer Lityum İyon Batarya Gazı Algılama Sistemleri

LI-ION TAMER

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, enerji depolama ve taşınabilir enerjinin kullanımını yaygın olarak Lityum-İyon (Li-ion) piller ile sağlamaktayız.

Li-on piller; enerji depolama sistemlerinde, elektrikli araçlarda ve taşınabilir enerjinin ihtiyaç duyulduğu birçok teknolojik ürünün içerisinde bulunmaktadır. Li-ion pilleri daha düşük karbon salınımı için kullanırken bazı risklerini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Li-ion Pillerin Potansiyel Riskleri Nelerdir?

Uygun depolama ortamında bulunmayan veya yeterli güvenlik önlemi alınmadan taşınan pillerin hasar alıp yangın oluşturma riski yüksektir. Mekanik, elektriksel ya da ısıl nedenlerden hasar görmüş bir pilden ortaya çıkan gazlar belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra ekzotermik bir reaksiyona sebebiyet vererek hızla yükselen yıkıcı bir yangına sebep olabilir.

Neden Li-ion Tamer?

Yangın algılama sistemleri hasarlı Li-ion pillerde oluşan gaz sızıntısını henüz ısı veya duman oluşmadığı için algılayamaz. Diğer gaz algılama sistemlerinin de algılayamadığı bu gaz karışımını, Li-ion Tamer ile çok önceden algılayabiliriz.

Li-ion Tamer Nasıl Algılar?

Li-ion Tamer, 3 referans ve 12 adet kalibre gerektirmeyen algılama sensörüne sahiptir. Referans sensörleri temiz hava girişlerinin olduğu yerde konumlanırken, algılama dedektörleri rack kabin, emiş menfezleri veya algılama yapılması istenilen noktalara yakın konumlandırılır. Bu sayede iki hava kalitesi arasındaki fark çıkartılarak sızıntı algılanır.

Algılama sonucu oluşan alarm bilgisi dijital röle çıkışı, RS232-ModBus veya TCP-IP ile diğer sistemlere iletilerek henüz yangın oluşmadan gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Li-ion Tamer, NFPA 855 4.2.9.2, NFPA 855 9.3, UL 2075, IEC 610101 standartlarını sağlamaktadır.

Gaz Algılama ve Alarm Sistemleri için Kullandığımız Diğer Ürünler