Duyurular

Şirketimizin 06.03.2024 Tarihli Genel Kurulu Hakkında Duyuru

“Şirketimizin 06.03.2024 Tarihli, 11037 sayılı Ticaret sicil Gazetesi - Sayfa 233’de ilan edilen, genel kurulumuzun iptaline ilişkin, şirketimizin %5 hisse sahibi ortak Hasan Yüksel Önen tarafından şirketimiz aleyhine İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2024/172 esas sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır”