• Anasayfa
 • Blog
 • Panolarda Aşırı Isınmayı Termal Kamera İle Tespit Etmeye Çalışmak Tarih mi Oluyor?

Blog

Panolarda Aşırı Isınmayı Termal Kamera İle Tespit Etmeye Çalışmak Tarih mi Oluyor?

Yangın Güvenliği Yangın Algılama ve Alarm
Aslı Okutur
27 Nisan 2023
Panolarda Aşırı Isınmayı Termal Kamera İle Tespit Etmeye Çalışmak Tarih mi Oluyor?

Elektrik panolarında çıkabilecek yangınlar önemli hasarlara yol açabilir. Sanayi tesislerinde ve ticari binalarda yangınların yaklaşık dörtte biri elektrik panolarında başlamaktadır. Kapalı pano hacimlerinde başlayıp çok geç fark edilen yangınlar can ve mal kayıplarına neden olabilir.

Aşırı Isınma ve Yangınların Sebepleri Nelerdir?

 • Kontak bağlantılarında olabilecek gevşemeler
 • Aşırı yükleme
 • Cihazların eskimesi ya da yanlış cihaz seçimi
 • Ark oluşumları
 • Panoların periyodik bakımlarının çeşitli nedenlerle
 • yapılamaması
 • Panolardaki havalandırmanın yetersizliği
 • Panoların bulunduğu ortamdaki iklimlendirmenin yetersizliği

Kontak bağlantı sorunları ve gevşek bağlantılar, aşırı ısınmanın ve sonrasında yangının en yaygın nedenidir. Gün içerisinde yapılan işlemlerde elektrik panosundaki akım veya sıcaklık dalgalanmalarından dolayı gevşek bağlantılar meydana gelir. Yük, akımların nominal değerlerinden yüksek olduğunda ve ortam sıcaklığı da arttığında, tüm elektrik panosu ısınır. Yük ve ortam sıcaklığı düşük olduğunda elektrik panosu soğur. Bu tür sıcaklık dalgalanmaları, kontak bağlantılarının günde birkaç kez genişlemesine ve gevşemesine neden olur.

Gevşek bağlantılar direnci, direnç ise oksitlenmeyi arttırır. Hızlanan oksitlenme, direnci daha da arttıracağı için, bu kısır döngü birkaç ay içerisinde kontrolsüz bir termal kaçağa dönüşür. Sonuç olarak kontaklarda yani elektrik tesisatında lokal bir yanma veya yangın meydana gelir.

Gevşek bağlantıları tespit etmek çok zordur. Çünkü gevşeme, aşırı ısınma belirtisi olmadan herhangi bir zamanda gerçekleşebilmektedir. Bakım personeli pano içinde ekipman incelemeleri yapabilir. Ancak aşırı ısınmış gevşek bir kontak bağlantısı, göze normal bir bağlantı gibi görünecektir. Bu tür küçük gizli problemler zamanla yangın gibi büyük yıkıcı durumlara neden olacaktır ve aşağıdakilerle sonuçlanacaktır;

 • Geç fark edilme
 • Yoğun duman ve tehlikeli gaz oluşumları
 • Büyük can ve mal kayıpları
 • Üretim ve hizmette aksamalar
 • Müşteri ve pazar payı kayıpları

Aşırı Isınmanın Erken Tespit Edilmesi İçin Termal Kamera İncelemesi Neden Yeterli Değildir?

Pano içi ekipman denetimi ve arızaları belirlemede klasik yöntem, termal kameralar ile planlı kontrollerdir. Bu yöntem tüm dünyada yaygın olup uluslararası standartları mevcuttur. Standartlarda makinelerin aşırı ısınma durumlarının teşhisi için koşullar, sıcaklık farklılıklarını tespit etmek için test yöntemleri, personelin sertifikalandırılması için gereklilikler vb. belirtilmektedir.

Bu yöntemde temel prensip bakım personelinin ekipmanı belirli bir zamanda aşırı ısınma belirtilerine karşı görsel olarak incelemek için termal kameralar kullanmasıdır. En yüksek risk bulunan alanlar incelenir.

Termal kamera ile denetim teknik olarak sıcaklık denetiminin gerekli olduğu her yerde uygulanabilir ve maliyetli değildir. Ancak bu yöntemin birçok dezavantajı vardır;

 • Termal kamera incelemesi her 6, 12 veya 24 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilebilir. Fakat yalnızca inceleme zamanındaki aşırı ısınma bilgisi elde edilir. İki planlı denetim arasında ekipmana ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla termal kamera ile denetimin sürekliliği bulunmamaktadır.
 • Orta gerilim panoları, kabine enerji verildiğinde kapı açılmasına karşı koruma ile donatılmıştır. Termal kamera ile kabin içine serbestçe ulaşmak ve denetleme yapmak mümkün değildir.
 • Zayıf noktaların görülebilmesi için kontrol anında yük en az %60 olmalıdır. Aksi durumda, aşırı ısınan kısımları, daha önce oluşmuş olsalar bile, tespit etmek mümkün olmayacaktır.
 • Termal inceleme personel için güvenli olmayabilir. Ekipman kontrolü sırasında, elektrik panosunun kapısı açılır ve tehlikeli olabilecek parçalara yakın durulabilir.
 • Termal kamera kontrolünde insan faktörü esastır. Denetim kalitesi insana bağlıdır.

Genel olarak termal kamera ile kontrolde ekipmanları tam ve verimli bir şekilde korumak ve elektrik panolarında yangın veya aşırı ısınma tehlikelerini önleyebilmek mümkün değildir. Bu aşamada sürekli, yani 7/24 önleyici özelliği olan bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır.

Elektrik Panolarında Yangın Tehlikesini Erken Algılamak İçin Neden FIPRES Kullanmalısınız?

FIPRES, gevşeyen kontaklardaki aşırı ısınmayı yangın tehlikesi meydana gelmeden çok önce tespit eden yeni ve benzersiz bir çözümdür.

 • Yangın tehlikesini erken aşamada algılar.
 • Panoları insan müdahalesi olmadan 7/24 korur.
 • Tüm noktaların aynı anda kontrol edilmesini sağlar. İzlenen noktaların sayısı sınırlı değildir.
 • Pano kapaklarının açılmasını gerektirmediğinden personel için güvenlidir.
 • Kuru kontak üzerinden tesisteki yangın ihbar paneline bilgi gönderir.
 • SCADA sistemine MODBUS üzerinden bağlanabilir.
 • SMS yoluyla gerçek zamanlı alarm bildirimi yapar.
 • Olay kaydı tutar.
 • Hem yeni hem de mevcut ekipmanlara kolaylıkla kurulur.

FIPRES 4 ana bileşenden oluşmaktadır; rFPT etiketleri, vFPT etiketleri, FPA gaz sensörü ve FPC modülü.

vFPT - Erken Yangın Tehlikesi Uyarı Etiketi

rFPT - Erken Yangın Tehlikesi Algılama ve Uyarı Etiketi

FPA - Erken Yangın Tehlikesi Algılama Sensörü

FPC - Erken Yangın Tehlikesi İzleme ve Alarm Modülü

vFPT etiketler pano içindeki bağlantı noktalarında aşırı ısınma durumunu görsel inceleme ile kontrol etmeyi sağlar. Termal kamera incelemeleri veya termal görüntüleme etiketlerinin aksine, vFPT etiketler aşırı ısınmayı yalnızca ısınma anında göstermez. Üzerinde belirtilen sıcaklığa ulaşıldığında gösterge şeritlerinin rengi kalıcı olarak beyazdan siyaha dönüşür. Böylece aşırı ısınma meydana geldikten çok sonra bile etiketlere bakıldığında aşırı ısınma oluşan noktalar tespit edilebilir. 

rFPT, mikrokapsüllere sıkıştırılan sinyal gazı içeren kompozit malzemeden yapılmış, kendinden yapışkanlı bir etikettir. rFPT etiketler kontak bağlantı noktalarına, kablo pabuçlarına veya elektrik ekipmanının aşırı ısınmaya eğilimli kısımlarına yapıştırılır. Aktivasyon sıcaklığına ulaşıldığında, rFPT etiket üzerindeki termal göstergeler kalıcı şekilde beyazdan siyaha dönüşür. Sıcaklık eşik değerine geldiğinde etiket içerisindeki mikrokapsüllerde sıkıştırılan sinyal gazı açığa çıkar ve bu gaz pano içine kurulan FPA sensörleri tarafından algılanır.

FPC, aynı anda birkaç FPA’dan bilgi toplayan ve merkezi yangın alarm sistemi, SCADA veya BMS’e alarm sinyali ileten modüldür. Ayrıca sesli uyarı için dahili buzzer ve görevli personele SMS bildirimi göndermek için opsiyonel GSM modülü de bulunmaktadır. FPA’dan gelen veriler doğrudan SCADA, BMS ya da yerel alarm sistemine iletebildiğinden FPC modülü kullanımı isteğe bağlıdır.