• Anasayfa
  • Blog
  • Acil Anons ve Seslendirme Sisteminde Dağıtılmış Sistem Yapısının Faydaları

Blog

Acil Anons ve Seslendirme Sisteminde Dağıtılmış Sistem Yapısının Faydaları

Can Güvenliği
Can Önder
23 Şubat 2021
Acil Anons ve Seslendirme Sisteminde Dağıtılmış Sistem Yapısının Faydaları

Acil anons ve seslendirme sistemleri; tesisat topolojisi ve yangın alarm sistemi entegrasyonu şekline göre aşağıdaki üç yapıda kurulabilir:

1. Merkezi Acil Anons Sistemi

Anons ünitesi, amplifikatörler gibi tüm merkezi ekipmanlar tek noktada toplanır ve bütün hoparlör hatları bu noktaya çekilir. Merkezi yapı, yüksek binalar ve özel seslendirme gereksinimleri olan tesisler için ekonomik bir çözümdür. Ancak yerleşim alanı geniş ya da birden fazla binadan oluşan tesislerde ciddi tesisat maliyetleri oluşmakta ve yatırım maliyetleri yükselmektedir. Bu gibi tesislerde, bu sistem yapısı aşağıdaki sorunlara yol açabilir:

  • Kablo ve kablolama işçiliğinin toplam maliyeti ve harcanacak iş gücü/zaman yüksektir.
  • Hoparlör hatlarının uzun olması, gerilim düşümü sonucu hoparlör gücünde azalmaya ve ses şiddetinde (db) düşmeye sebep olur.
  • Bu düşümü önlemek için yüksek kesitli kablo kullanmak, kurulu gücü artırmak veya hoparlör hattı sayısını artırmak gibi maliyet artırıcı önlemler almak gerekebilir.
  • Harici ortamda kablolama olması sistemin yıldırımdan etkilenme ihtimalini artırır.

2. Dağıtılmış Acil Anons Sistemi

Tesisteki farklı binalarda bulunacak sistem merkezleri, binalar arası network altyapısı üzerinden haberleşebileceklerdir. Sistem merkezleri bağımsız olarak kendi zon'larına lokal anonslar yayınlayabileceği gibi, acil durumlarda network haberleşmesi sayesinde hepsi  aynı canlı veya kayıtlı anonsu eşzamanlı yayınlayabilir. Hoparlörler kendi binalarındaki sistem merkezlerine bağlı olacağından, hoparlör hattı mesafesi sorun olmayacak ve mesafeden kaynaklı gerilim düşümlerine bağlı güç azalmalarının engellemek için maliyeti yükseltecek uygulamalara gerek kalmayacaktır. Binalar arasında hoparlör hattı olmayıp, sadece network kablosu çekilmesi kablolamada malzeme ve işçilik maliyeti anlamında ciddi bir avantaj yaratacaktır. Network kabloları mesafeye göre bakır veya fiber olabilir. Bu sistem yapısı kablo tesisat maliyetini düşürmesi, lokal anons gereksinimini doğrudan sağlaması, ölçeklenebilir yapıda olması gibi avantajlarından ötürü özellikle EN 54 standartlarının geçerli olduğu Avrupa ülkelerinde tercih edilmektedir.

Merkezi veya dağıtılmış yapıdaki acil anons sistemleri, yangın alarm sistemi ile röle tabanlı entegrasyona sahip olabilmektedir.

3. Yangın Alarm Sistemi İçinde Entegre Dağıtılmış Yapı

UL standartlarının geçerli olduğu ABD ve Kanada'da uygulanmaktadır. Yangın alarm ve acil anons sistemleri ortak panellere sahiptir. Yangın alarm sisteminin dedektör, buton, modül gibi adresli cihazlarının bağlandığı loop kartları ile acil anons sisteminin hoparlör hatlarının bağlandığı zon amplifikatörleri aynı panelin içerisindedir. İki sistem bütünleşik olduğundan yazılımsal veya röle tabanlı entegrasyona gerek yoktur. Acil anons sistemi için ilave kabinete ihtiyaç duyulmaz. Dağıtılmış yapıdaki gibi, kontrol panellerinin sahaya dağınık olması hoparlör zon hatlarını kısalmakta; daha az kablo kullanımı kablo ve montaj işçiliği avantajı sağlamaktadır. Kısa hoparlör zon hattında daha az gerilim düşümü olacağından, bir zon hattına daha fazla hoparlör bağlanarak daha az sayıda zon ile sistem çözümü oluşturulabilir. Sahaya dağıtılmış panellerin herhangi bir lokasyona montajı yapılabilir. Tek merkezden tüm sistem kontrol edilir.

Büyük yüz ölçümlü veya çok sayıda binadan oluşan tesisler için merkezi yapıda değil, dağıtılmış yapıdaki sistem çözümlerinden birini tercih etmek, daha ekonomik olmasıyla beraber, daha esnek ve kararlı çalışan bir sisteme sahip olmak demektir.

Can güvenliğini doğrudan ilgilendiren acil anons ve seslendirme sisteminin doğru tasarlanması, ileride meydana gelebilecek hatalı tasarım kaynaklı telafisi olmayan kayıpları engelleyecektir. Tesisinizde kuracağınız sisteminiz için EEC'nin uzmanlık ve tecrübesinden faydalanın.